Noble Quran » Svenska

1- Sorah Al-Fatihah ( The Opening )2- Sorah Al-Baqarah ( The Cow )
3- Sorah Al-Imran ( The Famiy of Imran )4- Sorah An-Nisa ( The Women )
5- Sorah Al-Maidah ( The Table spread with Food )6- Sorah Al-An'am ( The Cattle )
7- Sorah Al-A'raf (The Heights )8- Sorah Al-Anfal ( The Spoils of War )
9- Sorah At-Taubah ( The Repentance )10- Sorah Yunus ( Jonah )
11- Sorah Hud12- Sorah Yusuf (Joseph )
13- Sorah Ar-Ra'd ( The Thunder )14- Sorah Ibrahim ( Abraham )
15- Sorah Al-Hijr ( The Rocky Tract )16- Sorah An-Nahl ( The Bees )
17- Sorah Al-Isra ( The Night Journey )18- Sorah Al-Kahf ( The Cave )
19- Sorah Maryam ( Mary )20- Sorah Taha
21- Sorah Al-Anbiya ( The Prophets )22- Sorah Al-Hajj ( The Pilgrimage )
23- Sorah Al-Mu'minoon ( The Believers )24- Sorah An-Noor ( The Light )
25- Sorah Al-Furqan (The Criterion )26- Sorah Ash-Shuara ( The Poets )
27- Sorah An-Naml (The Ants )28- Sorah Al-Qasas ( The Stories )
29- Sorah Al-Ankaboot ( The Spider )30- Sorah Ar-Room ( The Romans )
31- Sorah Luqman32- Sorah As-Sajdah ( The Prostration )
33- Sorah Al-Ahzab ( The Combined Forces )34- Sorah Saba ( Sheba )
35- Sorah Fatir ( The Orignator )36- Sorah Ya-seen
37- Sorah As-Saaffat ( Those Ranges in Ranks )38- Sorah Sad ( The Letter Sad )
39- Sorah Az-Zumar ( The Groups )40- Sorah Ghafir ( The Forgiver God )
41- Sorah Fussilat ( Explained in Detail )42- Sorah Ash-Shura (Consultation )
43- Sorah Az-Zukhruf ( The Gold Adornment )44- Sorah Ad-Dukhan ( The Smoke )
45- Sorah Al-Jathiya ( Crouching )46- Sorah Al-Ahqaf ( The Curved Sand-hills )
47- Sorah Muhammad48- Sorah Al-Fath ( The Victory )
49- Sorah Al-Hujurat ( The Dwellings )50- Sorah Qaf ( The Letter Qaf )
51- Sorah Adh-Dhariyat ( The Wind that Scatter )52- Sorah At-Tur ( The Mount )
53- Sorah An-Najm ( The Star )54- Sorah Al-Qamar ( The Moon )
55- Sorah Ar-Rahman ( The Most Graciouse )56- Sorah Al-Waqi'ah ( The Event )
57- Sorah Al-Hadid ( The Iron )58- Sorah Al-Mujadilah ( She That Disputeth )
59- Sorah Al-Hashr ( The Gathering )60- Sorah Al-Mumtahanah ( The Woman to be examined )
61- Sorah As-Saff ( The Row )62- Sorah Al-Jumu'ah ( Friday )
63- Sorah Al-Munafiqoon ( The Hypocrites )64- Sorah At-Taghabun ( Mutual Loss & Gain )
65- Sorah At-Talaq ( The Divorce )66- Sorah At-Tahrim ( The Prohibition )
67- Sorah Al-Mulk ( Dominion )68- Sorah Al-Qalam ( The Pen )
69- Sorah Al-Haaqqah ( The Inevitable )70- Sorah Al-Ma'arij (The Ways of Ascent )
71- Sorah Nooh72- Sorah Al-Jinn ( The Jinn )
73- Sorah Al-Muzzammil (The One wrapped in Garments)74- Sorah Al-Muddaththir ( The One Enveloped )
75- Sorah Al-Qiyamah ( The Resurrection )76- Sorah Al-Insan ( Man )
77- Sorah Al-Mursalat ( Those sent forth )78- Sorah An-Naba' ( The Great News )
79- Sorah An-Nazi'at ( Those who Pull Out )80- Sorah Abasa ( He frowned )
81- Sorah At-Takwir ( The Overthrowing )82- Sorah Al-Infitar ( The Cleaving )
83- Sorah Al-Mutaffifin (Those Who Deal in Fraud)84- Sorah Al-Inshiqaq (The Splitting Asunder)
85- Sorah Al-Burooj ( The Big Stars )86- Sorah At-Tariq ( The Night-Comer )
87- Sorah Al-A'la ( The Most High )88- Sorah Al-Ghashiya ( The Overwhelming )
89- Sorah Al-Fajr ( The Dawn )90- Sorah Al-Balad ( The City )
91- Sorah Ash-Shams ( The Sun )92- Sorah Al-Layl ( The Night )
93- Sorah Ad-Dhuha ( The Forenoon )94- Sorah As-Sharh ( The Opening Forth)
95- Sorah At-Tin ( The Fig )96- Sorah Al-'alaq ( The Clot )
97- Sorah Al-Qadr ( The Night of Decree )98- Sorah Al-Bayyinah ( The Clear Evidence )
99- Sorah Az-Zalzalah ( The Earthquake )100- Sorah Al-'adiyat ( Those That Run )
101- Sorah Al-Qari'ah ( The Striking Hour )102- Sorah At-Takathur ( The piling Up )
103- Sorah Al-Asr ( The Time )104- Sorah Al-Humazah ( The Slanderer )
105- Sorah Al-Fil ( The Elephant )106- Sorah Quraish
107- Sorah Al-Ma'un ( Small Kindnesses )108- Sorah Al-Kauther ( A River in Paradise)
109- Sorah Al-Kafiroon ( The Disbelievers )110- Sorah An-Nasr ( The Help )
111- Sorah Al-Masad ( The Palm Fibre )112- Sorah Al-Ikhlas ( Sincerity )
113- Sorah Al-Falaq ( The Daybreak )114- Sorah An-Nas ( Mankind )

Random Books

 • Manâsik-ul-Hadjdj wal-´Umrah fîl-Kitâb was-Sunnah wa Âthâr-is-Salaf [Vallfärdens och ´Umrahs ritualer baserade på Boken, Sunnah och Salafs rapporteringar]innehåll: Jag ger dessa råd och gagnade uppgifter till våra vallfärdande bröder innan vallfärden: Vallfärdaren är ålagd att frukta sin Herre och kämpa hårt för att inte falla i det Allâh förbjudit. Han (ta´âlâ) sade: ”Vallfärden [skall fullgöras under] de kända månaderna. Den som då beger sig i väg skall så länge vallfärden varar avhålla sig från intim samvaro med kvinnor, grovt tal samt trätor och tvister.”

  Source : http://www.islamhouse.com/p/204103

  Download :Manâsik-ul-Hadjdj wal-´Umrah fîl-Kitâb was-Sunnah wa Âthâr-is-Salaf [Vallfärdens och ´Umrahs ritualer baserade på Boken, Sunnah och Salafs rapporteringar]

 • Lum´at-ul-I´tiqâdnnehåll: Ibn Qudâmah al-Maqdisis bok som skänker glänsande klarhet i Ahlus-Sunnahs förhållande till grundläggande principer inom Islam. Med slående korthet och precision släcker Imamen ljuset för de innovatörer som på vilseledande och falska grunder följer en annan väg än den Salaf var på. De avslutande kapitlen tar upp ämnen som hur man skall förhålla sig till det som hände mellan Följeslagarna, makthavarnas rätt över medborgarna, förhållandet till innovatörer.

  Source : http://www.islamhouse.com/p/204074

  Download :Lum´at-ul-I´tiqâd

 • Sharh al-Qawâ´id al-Arba´ah [Förklaring till de Fyra grunderna]innehåll: Detta är förklaringen av ”al-Qawâ´id al-Arba´ah” [De fyra grunderna] som skrivits av Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh). Det är en enskild bok som brukar tryckas tillsammans med ”Thalâthat-ul-Usûl” pga. behovet av den, så att den finns inom studenternas räckhåll. ”Qawâ´id” är plural av ordet ”Qâ´idah”, som betyder: ”en grund från vilken det fördelas många frågor eller förgreningar”. Dessa fyra grunder som Shaykhen (rahimahullâh) nämnt består av kunskapen om Tawhîd [monoteismen] och Shirk [polyteismen och avguderi].

  Source : http://www.islamhouse.com/p/204101

  Download :Sharh al-Qawâ´id al-Arba´ah [Förklaring till de Fyra grunderna]

 • Vad är meningen med livet?Detta häfte är en översättning av ett tal som broder Khalid Yasin höll i Saudi-Arabien 1994. Föredraget har blivit mycket uppskattat bland såväl muslimer som icke- muslimer runtom i världen. Den tar upp viktiga fundament i Islam och ger en överblick om Islams största grund som är tron på en sann och Allsmäktig Gud. Broder Khalid Yasin tar upp Islams viktigaste grundpelare på ett sätt som ger läsaren (lyssnaren) ett nöje i att få ta del av denna information, och ger många exempel och paralleller som gör det enkelt för var och en att förstå vad meningen med livet innebär och vad Islam handlar om. Det är härmed ett sant nöje att få presentera denna föreläsning i skriven form och vi hoppas att var och en som läser den skall finna klarhet och vägledning i den.

  Source : http://www.islamhouse.com/p/330853

  Download :Vad är meningen med livet?

 • al-Wâsitah bayn al-Haqq wal-Khalq [Medlaren mellan Sanningen och skapelsen]innehåll: Denna lilla bok handlar om två män som hade en debatt. En av dem sade att vi måste ha en medlare mellan oss själva och Allâh (subhânahu wa ta´âlâ), ty vi förmår inte komma fram till Honom utan honom…

  Source : http://www.islamhouse.com/p/204093

  Download :al-Wâsitah bayn al-Haqq wal-Khalq [Medlaren mellan Sanningen och skapelsen]

Choose language

Choose Sorah

Random Books

Choose tafseer

Participate

Bookmark and Share