Edele Koran » Nederlands

1- Sorah Al-Fatihah ( The Opening )2- Sorah Al-Baqarah ( The Cow )
3- Sorah Al-Imran ( The Famiy of Imran )4- Sorah An-Nisa ( The Women )
5- Sorah Al-Maidah ( The Table spread with Food )6- Sorah Al-An'am ( The Cattle )
7- Sorah Al-A'raf (The Heights )8- Sorah Al-Anfal ( The Spoils of War )
9- Sorah At-Taubah ( The Repentance )10- Sorah Yunus ( Jonah )
11- Sorah Hud12- Sorah Yusuf (Joseph )
13- Sorah Ar-Ra'd ( The Thunder )14- Sorah Ibrahim ( Abraham )
15- Sorah Al-Hijr ( The Rocky Tract )16- Sorah An-Nahl ( The Bees )
17- Sorah Al-Isra ( The Night Journey )18- Sorah Al-Kahf ( The Cave )
19- Sorah Maryam ( Mary )20- Sorah Taha
21- Sorah Al-Anbiya ( The Prophets )22- Sorah Al-Hajj ( The Pilgrimage )
23- Sorah Al-Mu'minoon ( The Believers )24- Sorah An-Noor ( The Light )
25- Sorah Al-Furqan (The Criterion )26- Sorah Ash-Shuara ( The Poets )
27- Sorah An-Naml (The Ants )28- Sorah Al-Qasas ( The Stories )
29- Sorah Al-Ankaboot ( The Spider )30- Sorah Ar-Room ( The Romans )
31- Sorah Luqman32- Sorah As-Sajdah ( The Prostration )
33- Sorah Al-Ahzab ( The Combined Forces )34- Sorah Saba ( Sheba )
35- Sorah Fatir ( The Orignator )36- Sorah Ya-seen
37- Sorah As-Saaffat ( Those Ranges in Ranks )38- Sorah Sad ( The Letter Sad )
39- Sorah Az-Zumar ( The Groups )40- Sorah Ghafir ( The Forgiver God )
41- Sorah Fussilat ( Explained in Detail )42- Sorah Ash-Shura (Consultation )
43- Sorah Az-Zukhruf ( The Gold Adornment )44- Sorah Ad-Dukhan ( The Smoke )
45- Sorah Al-Jathiya ( Crouching )46- Sorah Al-Ahqaf ( The Curved Sand-hills )
47- Sorah Muhammad48- Sorah Al-Fath ( The Victory )
49- Sorah Al-Hujurat ( The Dwellings )50- Sorah Qaf ( The Letter Qaf )
51- Sorah Adh-Dhariyat ( The Wind that Scatter )52- Sorah At-Tur ( The Mount )
53- Sorah An-Najm ( The Star )54- Sorah Al-Qamar ( The Moon )
55- Sorah Ar-Rahman ( The Most Graciouse )56- Sorah Al-Waqi'ah ( The Event )
57- Sorah Al-Hadid ( The Iron )58- Sorah Al-Mujadilah ( She That Disputeth )
59- Sorah Al-Hashr ( The Gathering )60- Sorah Al-Mumtahanah ( The Woman to be examined )
61- Sorah As-Saff ( The Row )62- Sorah Al-Jumu'ah ( Friday )
63- Sorah Al-Munafiqoon ( The Hypocrites )64- Sorah At-Taghabun ( Mutual Loss & Gain )
65- Sorah At-Talaq ( The Divorce )66- Sorah At-Tahrim ( The Prohibition )
67- Sorah Al-Mulk ( Dominion )68- Sorah Al-Qalam ( The Pen )
69- Sorah Al-Haaqqah ( The Inevitable )70- Sorah Al-Ma'arij (The Ways of Ascent )
71- Sorah Nooh72- Sorah Al-Jinn ( The Jinn )
73- Sorah Al-Muzzammil (The One wrapped in Garments)74- Sorah Al-Muddaththir ( The One Enveloped )
75- Sorah Al-Qiyamah ( The Resurrection )76- Sorah Al-Insan ( Man )
77- Sorah Al-Mursalat ( Those sent forth )78- Sorah An-Naba' ( The Great News )
79- Sorah An-Nazi'at ( Those who Pull Out )80- Sorah Abasa ( He frowned )
81- Sorah At-Takwir ( The Overthrowing )82- Sorah Al-Infitar ( The Cleaving )
83- Sorah Al-Mutaffifin (Those Who Deal in Fraud)84- Sorah Al-Inshiqaq (The Splitting Asunder)
85- Sorah Al-Burooj ( The Big Stars )86- Sorah At-Tariq ( The Night-Comer )
87- Sorah Al-A'la ( The Most High )88- Sorah Al-Ghashiya ( The Overwhelming )
89- Sorah Al-Fajr ( The Dawn )90- Sorah Al-Balad ( The City )
91- Sorah Ash-Shams ( The Sun )92- Sorah Al-Layl ( The Night )
93- Sorah Ad-Dhuha ( The Forenoon )94- Sorah As-Sharh ( The Opening Forth)
95- Sorah At-Tin ( The Fig )96- Sorah Al-'alaq ( The Clot )
97- Sorah Al-Qadr ( The Night of Decree )98- Sorah Al-Bayyinah ( The Clear Evidence )
99- Sorah Az-Zalzalah ( The Earthquake )100- Sorah Al-'adiyat ( Those That Run )
101- Sorah Al-Qari'ah ( The Striking Hour )102- Sorah At-Takathur ( The piling Up )
103- Sorah Al-Asr ( The Time )104- Sorah Al-Humazah ( The Slanderer )
105- Sorah Al-Fil ( The Elephant )106- Sorah Quraish
107- Sorah Al-Ma'un ( Small Kindnesses )108- Sorah Al-Kauther ( A River in Paradise)
109- Sorah Al-Kafiroon ( The Disbelievers )110- Sorah An-Nasr ( The Help )
111- Sorah Al-Masad ( The Palm Fibre )112- Sorah Al-Ikhlas ( Sincerity )
113- Sorah Al-Falaq ( The Daybreak )114- Sorah An-Nas ( Mankind )

Willekeurige boeken

 • Hebt U haar ware schoonheid al ontdekt?Hebt U haar ware schoonheid al ontdekt?

  Geschreven door : Naji Ibrahim Al-Irfaj

  Source : http://www.islamhouse.com/p/315238

  Download :Hebt U haar ware schoonheid al ontdekt?Hebt U haar ware schoonheid al ontdekt?

 • De neerdaling van ‘Iesaa (Jezus)'Iesaa is niet zoals de Christen beweren gestorven aan het kruis, maar hij wordt door Allah ten hemel opgenomen en wij nl. moslims geloven dat hij (Isaa) nog zal neerdalen zodanig dat Allah door middel van hem (Isaa) de Islam zal triomferen.

  Geschreven door : Omar bin Soelaymane Alashqaar

  Nazicht : Aboe Abdellah Albelgiki

  Uitgever : Coöperatieve Bureau voor Da'wa Rabwa In Riyadh

  Source : http://www.islamhouse.com/p/371282

  Download :De neerdaling van ‘Iesaa (Jezus)De neerdaling van ‘Iesaa (Jezus)

 • De veertig hadieth's van AnnawawiBoodschapper van Allah - vrede zij met hem - zei: “Wie aan mijn gemeenschap veertig overleveringen overdraagt over zaken van hun godsdienst, Allah zal hem op de Dag der Opstanding voortbrengen in een gezelschap van rechtsgeleerden en theologen.

  Geschreven door : Aboe Zakrayah An-nawawie

  Nazicht : Aboe Abdellah Albelgiki

  Source : http://www.islamhouse.com/p/291565

  Download :De veertig hadieth's van AnnawawiDe veertig hadieth's van Annawawi

 • Uitleg van de pilaren van ImaanAls Tawhied zo belangrijk is, dan dient elke moslim zich te bekommeren om deze kennis te verwerven door het te bestuderen, te begrijpen en er vervolgens in te geloven. Dit is de manier waarop moslims hun religie bouwden op een stevige basis, terwijl zij zekerheid en nederigheid voelden in het geloof. Dit leidt uiteindelijk naar vreugde, nadat de doelen van de Islam zijn bereikt.

  Geschreven door : Mohammed bin Salih Al-Oethaimine

  Nazicht : Aboe Abdellah Albelgiki

  Uitgever : Coöperatieve Bureau voor Da'wa Rabwa In Riyadh

  Source : http://www.islamhouse.com/p/276250

  Download :Uitleg van de pilaren van ImaanUitleg van de pilaren van Imaan

 • Uitleg van de vier principes betreft ShirkMen dient te weten dat wanneer aanbidding vermengd wordt (met shirk), de aanbidding niet geaccepteerd wordt en de handeling vernietigd. Als men weet dat personen die zo handelen permanent in het Hellevuur zullen zijn, dan zal men zich bewust van zijn dat tawhied het belangrijkste onderwerp is om te bestuderen (kennen).

  Geschreven door : Abdel Allah bin Abdel Arrahman Aljiebrien - Saleh bin Abdel Alaziez Aalchieg

  Nazicht : Aboe Abdellah Albelgiki

  Source : http://www.islamhouse.com/p/337824

  Download :Uitleg van de vier principes betreft ShirkUitleg van de vier principes betreft Shirk

Taal

Choose Sorah

Willekeurige boeken

Choose tafseer

Participate

Bookmark and Share